Best Books on Astrology 6/23 2013

ดูดวงคู่รัก จากวันเดือนปีเกิด

ความรู้ทางดาราศาสตร์จาก คุณวรเชษฐ์ บุญปลอด ที่มีความหมายสำหรับการพยากรณ์โหราศาสตร์
รายงานพิเศษ : การสัมมนากำหนดนิยาม "ดาวเคราะห์"

ปรับแก้เมื่อ : 27 สิงหาคม 2549 คุณวรเชษฐ์ บุญปลอด (worachateb@hotmail.com)
กรณีที่นักดาราศาสตร์ราว 2,500 คน เข้าร่วมการสัมมนาสมัชชาใหญ่แห่งสมาพันธ์ดาราศาสตร์สากล (IAU General Assembly) ณ กรุงปราก เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ระหว่างวันที่ 14-25 เดือนสิงหาคม 2549 หนึ่งในประเด็นประชุมที่เป็นที่สนใจและก็ทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้างคือการหาผลสรุปนิยามคำว่า "ดาวพระเคราะห์" โดยในวันแรกๆของการสัมมนา มีการเสนอนิยามที่อาจส่งผลให้ดาวเ...